راديومانيا

شعری از پیتر له وی
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱۱/٢٠
 

آزادی

ایستاده است این کوه در آفتاب
بیرون از روشنی در گرما
بیرون از گرما در باد
بیرون از باد در آفتاب.

بیرون از سنگ بر برف
بیرون از سایه سنگ
بر سنگ زیر ستیغ،
بیرون از سنگ در سایه.

آزادی را پایانی نیست.

بیرون از برف بر علف
بیرون از علف بر چهره
بیرون از علف بر برف.

آزادی را پایانی نیست.

بیرون از سرما در روشنی
بیرون از گرما در برف
بیرون از برف بر علف
و بیرون از علف میان درختان
میان درختان در سایه
بیرون از درختان بر سنگ

ایستاده است این کوه در آفتاب