راديومانيا

ترجمه ی شعری از سینا سنجری
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٩:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/٢٢
 

 LOGOS


Now I Know
What says the sea
.   .   .
Drawing aside the world
I did see a seashell
on seashore
Singing the secrets of the beginningless time
 
صدف
 
 اصل شعر:


LOGOS


اکنون می دانم
چه می گوید
دریا
.   .   .
کناره جسته از جهان
صدفی دیدم
بر ساحل
آوازخوان رازهای ازل


(از کتاب «عقربه های برنزی»)


*   *   *
پ.ن.
۱. رویکرد فرمالیستی در ترجمه، خواهش متن بوده است که با اولین سطر، بازی زبانی را در زبان مقصد(Now و Know) فراخوان کرد. اصل شعر، با گریز از آرایش ادبی، درونه اش را برجسته کرده اما ترجمه، با توجه به شباهت ظاهری واژه ها به موسیقی اشباع شده ای رسیده است(بهانه ای ناموجه!)؛ در نتیجه می توان «لوگوس» متن اصلی را در ترجمه «آنتی لوگوس» خواند. من از این دیالکتیک استقبال می کنم و منتظر سنتز این فرایند می مانم.

۲. معادلی را که برای واژه ی «ازل» آورده ام از سر ناچاری بوده است. در انگلیسی، نگاه فلسفی به زمان با آن چه که در اندیشه ی شرقی جاری است تفاوت دارد. اگر پیشنهاد قانع کننده ی دیگری برای جایگزینی باشد با طیب خاطر می پذیرم و سپاس می گزارم.

۳. می خواستم روند این تجربه را در سخنرانی ای که در سرای اهل قلم نمایشگاه کتاب امسال داشتم تحلیل کنم اما مجری برنامه (آقای پرویز بیگی) طرح دیگری برای خود داشتند و سخنرانی، عملاْ تبدیل به پرسش و پاسخ شد.   


 
 
حکمت!
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٥:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۸
 


 Lonely Planet


شوربختی ام ببین:

در کورسالی ها

نورم نور!


 
 
هنر و سیاست
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٦:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/٢/۱
 

 1

«... مثل قصابی که اسمش استیک باشه! »

یکی از افسران سریال carabinieri در اپیزودی که دیشب پخش شد، این جمله را گفت. تعبیر عجیبی است...

 2

دوشنبه ای که گذشت با صابر امامی و علی شفایی افتلتی (که اصرار دارد تخلصش، یعنی باران را بعد از اسمش بیاوریم) از جلسه ی نقد شعر به تماشای نمایش « رودکی » در تالار رودکی رفتیم. کاری به اجرای کلیشه ای این کار ندارم. حرفم از قصه ای است که ایوب آقاخانی برای این نمایش نوشته. رودکی این نمایش، برای حمایتش از امیر نصر معزول، در حکومت امیر نوح محاکمه و محکوم می شود. دادگاه بامزه ای در این نمایش برپا شده: طبق روال دادرسی های این سال ها، ابتدا صلاحیت دادگاه انکار می شود و سپس شاعر بزرگ ایران حرفهایی انقلابی می زند و سرانجام  با رای قاضی چشم های رودکی را با میل داغ کور می کنند.

رودکی سیاستمدار!

از پایان نمایش تا این لحظه، به ترکیب « شعر سیاسی » فکر کرده ام. آیا قصاید مدحی، شعر سیاسی اند؟ آیا تعریف « شعر سیاسی » که از تعریف های نظریه ی ادبی معاصر است برای ادبیات کلاسیک کاربردی عام دارد؟ و ...

3

امه سزر، شاعر نام آشنای فرانسوی زبان که از چهره های مشخص ادبیات متعهد ( با تعبیر سارتری ) است، دهمین دهه ی عمرش را ناتمام گذاشت. او یک شاعر سیاسی بود...