راديومانيا

و در آغاز خواندن بود...
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٥:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٧/٢٦
 
سلام
ما هم وارد بازی شديم. <نوشتن برای خوانده شدن>وسوسه ای است که راه رهايی ندارد. از کارهايی که می کنم خواهم نوشت :از برنامه هاي راديويی که می سازم
(و تو درمی يابی که با يک <عشق راديو> طرفی) و از شعرهايی که می نويسم و ترجمه
می کنم(و حالا ميدانی که گرفتار ادبيات هم هستم) و از فيلمهايی که مي بينم وممکن است که تو هم ديده باشي.
تا بعد والسلام