راديومانيا

زاغ می خواست قارقار کند . . .
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٢:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۱۳
 

کارتونیست : محمدرضا دوست محمدی