راديومانيا

۳۰ اردیبهشت ، روز تولد احمدرضا احمدی ست . . .
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٦:٠٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٥/٢/۳٠
 

احمدرضا احمدی - عکس از حسن غفاری

. . . من هنوز به قصه ی رادیو شباهت دارم . شقایق ها هنوز دو گیاه هستند و ما هنوز یک زن و مرد . رادیو قصه را می گوید . رنگ شقایق ها هنوز قرمز است . شام آماده است ، میز را از بشقاب پر می کنم . رادیو را روشن می کنم . غذا را در بشقاب ها می ریزیم . رادیو موسیقی دارد . رادیو روشن است . رادیو همیشه روشن است .

روزهای اول که رادیو را روشن می کردم و از خانه بیرون می رفتم ، در کوچه ها خیال می کردم در غیبت من که رادیو در خانه روشن است خانه آتش می گیرد ولی این روزها هراس آتش ندارم . . .

( از کتاب نثرهای یومیه )

احمدرضا احمدی - عکس از حسن غفاری