راديومانيا

شعری از مجید سعدآبادی
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٤/٢۱
 

رادیو

از کجا معلوم که در برنامه های بعدی ات

عاشق من نشوی

و ترانه های فرهاد و بنان را

از حفظ برایم نخوانی

از کجا معلوم

شاید در برنامه های بعدی ات

من جهانگرد شده باشم

و با تو

در سواحل اقیانوسی آرام

قدم بزنم

و دنبال موجی باشم

که ما را به پیاده روهای تاج محل ببرد

لا به لای درخت های سنجدی که

وقتی خمیازه می کشند

بوی عطر

تمام توریست ها را به دیوانگی می کشد

اما چه فایده

وقتی مادرم با این رابطه خو نمی گیرد

و من باید در روزهای آینده

تو را از سمساری ها خواستگاری کنم

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  

پ.ن.

این شعر از اولین بار که آقای سعدآبادی تلفنی برایم خواند تا متن دستنویسی که پس از خواندن در جلسه ی دوشنبه های شعر  برای درج در رادیومانیا در اختیارم گذاشت تغییری نکرده است. با این وجود، تا انتشار رسمی اش، متنی باز تلقی می شود...