راديومانيا

A Resistance Poem
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٧:٥٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٩/٧
 

by Hamidreza Shekarsari

1)

No stone flies

No stone loves

No stone is martyred

Here

       - but-

Stones fly,

           love,

           are martyred

*   *   *

Such birds,

Such amorists,

Such martyrs sould be

People of this land

Which stones are so!

*   *   *

Such people should be

Which hands

Make  amorist and martyred birds of stones!

*   *   *

Such land should be

Which people,

Which stones are so!      

 پ.ن.

۱- اصل شعر این است: 

هیچ سنگی پرواز نمی کند/هيچ سنگي عاشق نيست/هيچ سنگي شهيد نمي شود/اينجا/اما/سنگها پرواز مي كنند ، عاشقند ، شهيد مي شوند .../**/چه پرندگاني بايد باشند/چه عاشقاني/چه شهيداني/مردمان اين سرزمين/كه سنگهايش اين چنين !/**/چه مردماني بايد باشند/كه دستهايشان/از سنگها پرندگاني عاشق و شهيد مي سازد !/**/چه سرزميني بايد باشد/كه مردمانش/كه سنگهايش اين چنين !

  ۲- می بینی که برای عشق (و عاشق) در متن انگلیسی از دو واژه استفاده کرده ام. موافقی؟