راديومانيا

چند شعر از ریچارد براتیگان
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۸:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱/٢٢
 

 جایی در جهان، مردی با درد فریاد می کشد

جایی در جهان

زنی

زیر درخت سبزی زیبا

نشسته نخود سبز پوست می کند

و فقط به چیزهای زیبا فکر می کند

به آبشارها یا رنگین کمان ها یا نخودهای سبز.

 ته سیگار 

یک ته سیگار، چیز قشنگی نیست.

مثل درخت های سر به فلک کشیده نیست،

مثل علفزار سبز یا گل های جنگلی.

مثل یک آهوبره ی نجیب نیست،

مثل یک پرنده ی آوازه خوان یا یک خرگوش چالاک.

اما حالا هیچ یک از این ها نیستند

و به جای جنگل

دنیایی سیاه مانده

از درخت های نیمسوز و لاشه های گندیده-

بقایای یک جنگل سوزی دیگر.

یک ته سیگار، چیز قشنگی نیست.

 ماهتاب بر گورستان 

مهتاب

بر صدهزار مایل آوارگی می کند

تا بیفتد بر یک گورستان. 

صد گورنوشته را می خواند

و آن گاه

در لانه ی جوجه های جغد

می خندد.

 زوال ناپذیرها 

گرده ی شبنم

پوشه ی سایه های گل.

 سپیده دم

و بشارت های بارآورش.

 دریا

رقصان

به آهنگ ماه.

 شامگاهانی فراوان

 پیرزنی

می نشیند بر صندلی ِ گهواره ای

در ایوان ِ کلبه ای قدیمی.

ستاره ها را تماشا می کند

که فانوس هاشان را

در آسمان ِ پاکِ شامگاهی

فراز ِ صنوبران ِ تپه

می افروزند.

پیرزن

به یاد دارد

شامگاهانی فراوان را.

 نخستین ستاره در رودخانه ی شفق

 رودخانه ی شفق

جاری شد بر تپه ها

و پوشاند دره را با آب زلال خنکش.

کنار برادر کوچکم نشستم در ایوان

و برایش قصه ی گلی را گفتم

که عاشق یک ستاره شد.

قصه را که تمام کردم،

برادرکم به نخستین ستاره در رودخانه ی شفق

اشاره کرد

و گفت:

"این همون ستاره س؟ "

 نفس پروانه 

ماه سایه ای می تاباند بر فراز شب.

سایه ای

به خاموشی زایش یک سرخگل.

سایه ای

به نرمای نفس یک پروانه.


"Someplace in the World a Man is Screaming in Pain"
Someplace in the world
a woman is sitting
under a beautiful green tree,
and she is shelling peas,
and she is thinking only
of beautiful things,
like waterfalls or rainbows
or peas.

"A Cigarette Butt"
A cigarette butt is not a pretty
     thing.
It is not like the towering trees,
     the green meadows, or the for-
     est flowers.
It is not like a gentle fawn, a
     singing bird, or a hopping
     rabbit.
But these are all gone now,
And in the forest's place is a
Blackened world of charred trees
     and rotting flesh—
The remnants of another forrest
     fire
A cigarette but is not a pretty
     thing.

"Moonlight on a Cemetery"
Moonlight drifts from over
A hundred thousand miles
To fall upon a cemetary.

It reads a hundred epitaphs
And then smiles at a nest of
Baby owls.

"The Ageless Ones"
Dewdust
Covering flower shadows

The dawn
And its prolific promises

The sea
Dancing to the music
Of the moon.

"So Many Twilights"
An old woman sits
In a rocking chair
On the front porch
Of an old house.
The old woman watches
The stars turn on their
Lanterns in the clear,
Twilight sky above
The dark shadows
Of the fir trees
On the hill.
The old woman remembers
So many twilights.

"First Star on the Twilight River"
A river of twilight
Flowed over the hills
And covered the valley
With its soft, cool water.
I sat beside my little brother
On the front porch, and I
Told him a story about
A flower that fell
In love with a star.
When I finished the story,
My little brother pointed
At the first star
On the twilight river,
And he said,
"Is dat da star?"