راديومانيا

نکته
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۸:۳٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۱/۱۸
 

                                  

روزنامه ی همشهری امروز یادنامه ای برای سید حسن حسینی چاپ کرده است

زیر عنوان  تا جبرئیل . نوشته ی آقای علی شفایی را حتما ً بخوان . لحن خشماگین

صادقانه ای دارد . برایت شعر منتشر نشده ی نکته ی سید را می نویسم که

سخن آقای شفایی را کامل می کند :

گفتی : کلام ِ تازه چه داری ؟

بشنو که دیشبم

شیطان شعرهای قدیمی - با لهجه ای نوین -

این نکته گفته است :

با منکران بگو

ای کرم های قافیه پرداز بندبند

ای سوسک های حادثه در قصه های ظهر

تردید تا به چند ؟

باید شتاب کرد

                   زخمی شکفته است !