راديومانيا

ای نور
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٤:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱/٢٦
 


نوری که از پلّه ها به این متن ریخته ، می خواهد که در ستایش زندگی بنویسم
می نویسم :
می ستایم خنده ی کودکان را
که دروغ است مرگ
می ستایم عشق مادران را
که دروغ است مرگ
می ستایم شعله ی امید را
که دروغ است مرگ
ای شوق
ای آرزو
ای نور
لبریز کن پیاله ی ما را از شادمانی
که خسته ایم از دروغ