راديومانيا

قلمرو سایه
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۱۸
 

هانس ماگنوس انتسنزبرگر

i

همینجا/هم الآن جایی را می بینم

جایی آزاد

اینجا در سایه

ii

این سایه

فروشی نیست

iii

دریا نیز

در قواره ی یک سایه است شاید

وزمان نیز

iv

جنگ سایه ها

بازی ست:

هیچ سایه ای

در روشنای سایه ای دیگر نمی ایستد

v

آن ها را که در سایه زنده اند

دشوار است کشتن

vi

برای مدتی

گام از سایه ام بیرون می نهم

برای مدتی

vii

آن ها که می خواهند روشنی را ببینند

چنان که هست

باید باز نشینند

در سایه

viii

سایه

درخشان تر از خورشید:

سایه ی سرد آزادی

ix

کاملاً در سایه

سایه ام ناپدید می شود

x

در سایه

هم اکنون اتاقی هست

□□□

پ.ن.

یک- این شعر را از ترجمه ی انگلیسی «مایکل هامبورگر» به فارسی برگردانده ام.

دو- ترجمه ی دیگرم را از شعر دیگری از انتسنزبرگر در نشریه ی فیروزه بخوانید.