راديومانيا

بر پا ساختن دیوارهایی از آدم های آجری
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٢/۸
 

نه تو بنّایی

نه من آجری نا چیده .

جزیی از آن دیوار نمی شوم

که تو پشتش پنهان می شوی .

Cathleen Logan