راديومانيا

بر برگ گل نوشته اند:
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۸:۱۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/۳
 

 

ابلهانه می آید آوریل

پُرگو و گل ریزان

(ادنا سنت وینسنت میلی؛ از شعر«بهار»)

 

Submitted by Alison A. from Wilmington, DE