راديومانيا

تهرانشهر همشهری امروز را خوانده ای ؟
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٢/۱٠
 

مطلب فریب جدید ، CD کربلا که در صفحه ی تهرانشهر چاپ شده به صرافتم انداخت که از
دردی کهنه بنویسم:
سو ء استفاده از باورهای مردم از یک سو و عقل گریزی مردم از سوی دیگر به حوادثی از این نوع
منجر می شود . می گویند باید مردم را آگاه کرد . حرف قشنگی است ! اما انگار این کار از جنس
واجب کفایی ! است و همه منتظرند که دیگری به این وظیفه عمل کند !
مدتهاست که این CD ، دست به دست می گردد و بازار کاسبی اش هم حسابی پررونق است .
در میان مشتری ها ، افراد - به اصطلاح - تحصیل کرده هم به وفور یافت می شود . به نظر تو ،
آیا متولیان فرهنگی در قبال این مسئله ، وظیفه ای هم دارند ؟!
* * *
این روزها برای آقای مطهری یادمان های بسیاری گرفته اند . شاید باید خواندن کتاب
حماسه ی حسینی را پیشنهاد بدهم اما بهتر می دانم مذهب علیه مذهب
دکتر شریعتی را دوباره بخوانیم . . .