راديومانيا

شعرهای شهرام مقدسی
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٧:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۱٤
 

 

In Black

 

I wear mourning

Not for sleeplessness

                              You gave to me as a present

Not for music note

              That I loved and you never write it

I wear mourning

Just for the song I made of you

So you cry me in it

                               Forever

۞

 

If It Is No Breeze

 

If it is no breeze

How I say to you

     WELCOME!

 

If a bird

Doesn’t flap the wings

How can I say to you

      GOODBYE!

۞

 

Destiny

 

The other name of destiny

Is a black pen

Which fell from our hand in childhood

So another child takes it

And draws a line

On a white paper

involuntary         

 

شهرام مقدسی سی سال است که دور از هیاهو شعرهایش را نوشته است و کتاب کرده است. «احتمالاً تو هم باید یک روباه باشی» آخرین کتاب اوست که «دفتر شعر جوان» در بهار ٨٨ منتشر کرده. گزارش های انگلیسی بالا از سه شعر از همین کتاب است، به پاس لذتی که از آن ها برده ام.

اصل شعرها:

سیاه

سیاه می پوشم/ نه به خاطر خوابی/ که از چشم های من گرفتی/ نه به خاطر نتی/ که دوست می داشتم و/ هرگز آن را ننوشتی/ بلکه به خاطر ترانه ای که از تو ساختم/ تا همیشه مرا در آن گریه کنی!

اگر نسیمی نیاید

اگر نسیمی نیاید/ چگونه به تو بگویم/ خوش آمدی!/ اگر پرنده ای پر نزند/ چگونه می توانم به تو بگویم/ خداحافظ!

سرنوشت

نام دیگر سرنوشت/ مداد سیاهی است/ که از دست ما افتاد در کودکی،/ تا کودکی دیگر آن را بردارد/ و بی اختیار روی کاغذی سفید/ خطی بکشد!

پ.ن.

1.

اخبار از درگذشت استاد حسین صبحدل - که در صوت ملکوتی اش جهان زیبا می شد- می گوید. گزارش انگلیسی شعر «اگر نسیمی نیاید» را به روان او - که شاد باد- هدیه می کنم...

2.

«سرودی در ستایش مرگ» یادداشتی است از محمود سنجری در باره ی کتاب شهرام مقدسی در روزنامه ی همشهری. بخوانید.