راديومانيا

دل تنگ آخر از جهان بردیم
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٢/۱٧
 

دیروز در نمایشگاه کتاب ، در غرفه ی کتاب همراه ، یکی دو ساعت با دوست شاعرم

قربان ولیی گپ می زدیم . یکی از غرفه های روبرو را انتشاراتی ِ آشنایی گرفته بود .

از قربان پرسیدم که این دوستان تازگی ها چیزی متشر کرده اند ؟ گفت چرا ، دارند

کلیّات بیدل را چاپ می کنند . اسم بیدل کافی بود که سید حسن حسینی موضوع

صحبت ما شود . قربان گفت که CD بیدل با صدای سید ، پنج شنبه - یعنی امروز -

به نمایشگاه می رسد . . .

قبل از خداحافظی ، قربان گفت شبی که از خاکسپاری سید به خانه برگشته بود

می رود سراغ بیدل تا دلتنگی اش را با مولانا بیدل تقسیم کند . یکی از غزل های

شگفت او جوابش را داده بود . . .

*  *  *

دارم آماده می شوم که به مجلس چهلمی که برای سید گرفته اند - در تالار خانه ی

معلم منطقه ی ۶ - بروم . از دیروز تا حالا این بیت های بیدل که جواب قربان را داده

بود ورد زبانم است :

صعب تنگ است خانه ی صیاد

یک دو چاک قفس کنید زیاد

دل تنگ آخر از جهان بردیم

عقده ای داشتیم و کس نگشاد