راديومانيا

هایکوی موسیقی
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٧:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢٠
 

ترجمه ی این چند هایکو برای سینا سنجری که صفحه اش، «نفحات کهن» را بازگشایی کرد...

سکوتِ آبی

نت ها می رقصند

با ضرباهنگ والس

♫♫♫

ضرباهنگ جاز-

بر سر شهر

کوبه های شابلوط

♫♫♫

ریشه ها-

غمآوازهای مادرانه

به انتظار من در آستانه

♫♫♫

شب های موزارت-

رود به خواب می رود

با عشقی که در هواست

 

                                   هایکوها از «لیلیا راچیوا»

(برگردان از ترجمه ی «رادوسوت الکساندرف» از بلغاری به انگلیسی)

music haiku