راديومانيا

دوست ما ، هوشمند
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٧:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٢/٢۱
 

پايين مسجد حضرت ابراهيم (ع) و آب نمای بزرگ نمايشگاه ، وارد سالن ۶ که بشوی ، در همان
قدم های اول ، نگاهت می افتد به غرفه ای که بالايش ، درشت ، نوشته اند :دريانورد
و زير آن ، ريز ، اضافه کرده اند : شروع
نگاهت پايينتر که بيايد ممکن است او را ببينی : علی هوشمند ، شاعری مهربان از نسل آفتاب
که اگر چه از بوشهر آمده ، اما از تو دور نبوده است . . .
* * *
شروع ، هم نام انتشاراتی ست که هوشمند دارد و هم نام وبلاگ او . عمده ی فعاليت های
انتشارات شروع ، چاپ کتاب های شعر است و در ميان اين کتاب ها ، مجموعه ی شعرهای
دوستان وبلاگ نويس هم هست :
ديازپام ۱۰ - شعرهای فاطمه حق ورديان
متنی برای بينايی سنجی مخاطب - شعرهای عليرضا نسيمی
کلوزآپ از باب اول کتاب مقدس - شعرهای هاشم کرونی
چه!؟ريک های جوان - تاليف هادی خوانساري
* * *
چهارشنبه شب که به بر و بچه های راديو فرهنگ - که هر شب از ساعت ۸ تا ۳۰/۱۰ ، برنامه ی
زنده ای را از نمايشگاه ، روی آنتن می فرستند - ملحق شدم ، با آقای اقبال گفتگو می کردند .
انتشارات اقبال يکی از قديمی ترين ناشران ايران است ( با قدمتی نزديک به نيم قرن ) . از
مشکلات نشر کتاب در ايران می گفت . ياد علی هوشمند افتادم که با چه شوری از کتاب هايی
که چاپ کرده بود و چاپ می کرد حرف می زد . آيا اين مشکلات نشر با او چه خواهد کرد ؟
با خودم گفتم : بايد اميد داشت . . .