راديومانيا

خوابی دیده ام ...
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۳:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/٧
 

رنه ماگریت :

«... این پرسشی است از رویاهای  خودخواسته... رویاهایی که شما را خواب نمی خواهند، رویاهایی که می خواهند بیدارتان کنند.»

René Magritte

تابلوی «تعبیر رویا» ی رنه ماگریت، یکی از مشهورترین نقاشی های اوست که به صراحت، تاثیرپذیری او را از روانشناسی مدرن ( و به ویژه از «فروید») به نمایش می گذارد. نام تابلو، همان نام کتاب معروفِ فروید است که سال گذشته ترجمه ی جدیدی از آن (به ترجمه ی «ای. ای. بریل» و توسط انتشارات «استرلینگ») منتشر شد که با نقاشی هایی از ماگریت، سالوادور دالی، فریدا کالو و پل گوگن مصور شده است. در این کتاب، کلیدهای روانکاوانه ای برای فهم خواب هایی که می بینیم ارائه می شود. ( از این کتاب، ترجمه ی فارسی هم موجود است).

 The Interpretation of Dreams

تابلوی ماگریت، از شش تصویر تشکیل شده که زیر هر تصویر اسمی که به نظر بی ربط ترین توصیف برای آن است آمده :

زیر «تخم مرغ» نوشته شده «اقاقیا»/ «کلاه» با واژه ی «برف» توصیف شده/ «کفش زنانه» را «ماه» خوانده/ «شمع» را «سقف»/ «لیوان» را «طوفان»/ و «چکش» را «بیابان» نامیده است.

ما به یمن ترجمه ی فارسی «مانی حقیقی» از جستار «میشل فوکو» (زیر اسم «این یک چپق نیست»)، با این رویکرد ماگریت که به تقابل اشیا و اسامی نظر دارد، کمابیش آشناییم. در واقع، اسم اغلب تابلوهای ماگریت با آن چه که در تابلو تصویر شده، کنتراست معنایی جذابی را ایجاد می کند و ذهن مخاطب را به معناسازی می کشاند.

...

اخیراً خوابی دیده ام که...