راديومانيا

دکتر سعید ارباب شیرانی
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۸:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢۳
 

پنج شنبه ای که گذشت با ضیاءالدین ترابی رفتیم به جاده ی کن/ سولقان تا چای بخوریم و گپ و گفت و ... می خواستم که پیش از سفرش یادی خوش را دور از آلودگی های تهران ثبت کنم. از دو کتاب آخرش صحبت کردیم و صدایش را که شعرهایش را می خواند ضبط کردم. حال خوشی داشتیم که سخن مرگ، کاممان را تلخ کرد. ضیاء به یاد دکتر سعید ارباب شیرانی افتاد که خویشاوندی دوری با او داشت. دکتر ارباب شیرانی پیش از آن که سال، نو شود (بیست و دوم اسفند هشتاد و نه) خسته از مبارزه اش با سرطان دیده بر جهان خون رنگ بست. مرگ در دیار «دیگری» تلخ تر است و ضیاء اندوهش را با من قسمت کرد...

دکتر سعید ارباب شیرانی با ترجمه ی «تخیل فرهیخته» اثر نرتروپ فرای و «تاریخ نقد جدید» اثر رنه ولک دین بزرگی بر من و امثال من دارد. این دو کتاب از مهمترین و ضروری ترین آثاری است که در حوزه ی نقد ادبی به فارسی درآمده است. فقدان این دانشور را به جامعه ی ادبی کشور تسلیت می گویم.