راديومانيا

حراج : شعر تازه ای از ضیاءالدین ترابی
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۸:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/٢
 
دیر رسیده بودیم
 
فردوس را فروخته بودند و
داشتند دوزخ را می فروختند
از خیرش گذشتیم
 
تا چشم کار می کرد
آدم بود و آدم
و تابلویی که رویش نوشته بود
شتاب نکنید
شکیبا باشید
به اندازه ی کافی جای خالی هست
فقط خونسرد باشید و نوبت را رعایت کنید
 
نه خونسرد بودیم
نه اهل رعایت
به خاطر همین هم
نه از فردوس بهره ای بردیم
نه از دوزخ
ماندیم سرگردان
در برزخی که می بینی