راديومانيا

یادآورد (با شعری از او)
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱/۸
 

پایان شاهنامه

 

شاهنامه را بست

و زیر فورانی از بلور

گذشت

رستم نشسته بود

و دود و مه

بر کتف های مضطربش می کوفت

در دل بر او رحمت آورد

برخاست

و با آب دهان و

گوشه ی دامن

عینک رستم را

برای نبرد نهایی

مهیا کرد!

و رو به قاف عقل

سیمرغ فتنه را

به یاری سهراب های جوان

خواند!

                                                                         تابستان 74

 

( منتشر شده در شماره ی 28 مجله ی شعر )

از نقش های شاهنامه تهماسبی