راديومانيا

آیین جوانمردی
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٤:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/٢
 

حالا می شود گفت که با بهره گیری از محمل های نوشتاری مدرنی چون «رمان» می توان یک سنتِ ادبی ( سنتِ فرهنگی) را ادامه داد.. و رمان «قیدار» را مثال آورد. این رمان می تواند امتداد و احیاناَ، احیاء سنتِ فتوت نامه نویسی باشد. «فتوت نامه» رساله یا کتابی است که در بابِ منش، عقاید، قوانین، و آدابِ جوانمردان نوشته شده است. (افشاری، مهران. 1382. فتوت نامه ها و رسائل خاکساریه (سی رساله) . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ص1) فتوت در میان اهل صنوف مختلف رواج داشته و هر یک از صنوف برای خود فتوت نامه جداگانه ای داشته است (از قبیل فتوت نامه ی معماران، فتوت نامه چیت سازان، فتوت نامه آهنگران، سلمانیان، سقایان،  فتوت نامه قصاب، طباخان و...) «قیدار» نیز از منش، عقاید، قوانین و آداب جوانمردی در صنف ارباب حمل و نقل (البته با تعبیر امروزی «گاراژداری») می گوید اما به اقتضاء محمل نوشتاری اش، یعنی «رمان» از ساختار سنتی فتوت نامه نویسی که مبتنی بر گزاره های اخباری و امری است فاصله می گیرد و قصه می گوید. رضا امیرخانی تکنیک های داستان نویسی را در خدمت درونه ی یک فتوت نامه ی مرسوم به کار گرفته است. او هم منش جوانمردی را پردازش می کند هم آداب و رسوم و باورهایی فراموش شده را به تصویر می کشد، حتی از سلسله الانساب و ریشه شناسی این صنف نیز غافل نمی ماند ... کتاب به هشت فصل و یک موخره تقسیم شده است. فصل های کتاب، در روایتِ قصوی خود، یکی از کنش ها و واکنش های قیدار را برجسته می سازد. این کنش ها، در واقع، اصول فتوت و جوانمردی قیدار است که غیرمستقیم بیان می شوند. اصولی که عموماَ بر مدار «مدارا» قرار دارند. مدارایی که در خود، «تدبیر» و «مدیریت» را دارند. تصمیم های قیدار اوج روایت در هر فصل هستند. تصمیم هایی که بازتاباننده ی بینشی مومنانه است و بر توکل و مشورت پذیری تکیه دارد. نتیجه ی این تصمیم ها همان فتوت نامه ای است که در بطن ماجراهایی که بر قیدار و اطرافیانش می رود نوشته می شود...... 

 

آن چه آمد عباراتی از مروری است که بر «قیدار» رضا امیرخانی نوشتم و در ماهنامه ی داستان منتشر شده است. وقتی که این مرور را می نوشتم مشغول این پرسش آزار دهنده بودم که آیا نویسندگان هم فتوت نامه دارند؟