راديومانيا

زیارت نامه
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۱٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٧/٧
 

قطاری از آرزو آورده ام

قطاری از زخم

قطاری بهانه

 

که چه ها بگویم به تو

 

به خشنودیِ نامت که می رسم اما

می رسم به گفتِ بی آوا

می رسم به نگاشتِ بی حرف

۞

قطاری از آرزو

قطاری از زخم

قطاری بهانه

 

کوه ها را درنبشته ام

و دشت ها را

 

ابرها را

که انبوه

که پاره پاره

 

خشنودیِ نامت اما

می نشاندم به تماشایِ قطاری که دور می شود