راديومانيا

چشم ها می گردند
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۸:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۳/۸
 

دو سه ساعت گذشت . تهران هم لرزید . اول ، بهت زدگی بود و بعد ، « خدا را شکر !

به خیر گذشت ! » و بعد ، « پسلرزه هم داره ؟ » . مردم در کوچه و خیابان هستند و

چشم ها می گردد

. . . و خبرها می رسد : مرگ ، ضیافتی دیگر برپا کرده است . . .