راديومانيا

مارک استرند
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٧:۳٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٩/۱۳
 

شنبه بیست و نهم نوامبر، 

شاعر مرگ اندیش آمریکا، مارک استرند در خانه ی دخترش درگذشت. سرطان چشم این شاعر هشتاد ساله را بست. خبر را در نیویورک تایمز خواندم. در انتهای خبر، شعر بقایا (مانده ها) از کتاب "تاریکتر" او آمده است. فارسی اش را بخوانید:

خالی می کنم خودم را از نام های دیگران. خالی می کنم جیب هایم را.
خالی می کنم کفش هایم را و رهایشان می کنم کنار راه.
شب ساعت ها را عقب می کشم.
آلبوم خانوادگی را می گشایم و نگاه می کنم به پسرکی که هستم. 
چگونه بوده؟ ساعات کارشان را کرده اند. 
نام خودم را می گویم. می گویم خداحافظ. 
کلمات همدیگر را در باد دنبال می کنند. 
پدر و مادرم برمی خیزند از اریکه هایشان در اتاق های شیری ابرها.
چگونه می آوازم؟ زمان می گوید که چه ام.
دگرگون می شوم و همانم.
خالی می کنم خودم را از زندگی و زندگی ام باقی است.