راديومانيا

واریاسیون ۲
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۳/۱۸
 

۱

 

کسوفِ ترنج

 

کل می کشند

 

اهل هوا

 

۲

 

فرشته ی سیاه

 

می تکاند بالهاش را

 

می افتد

 

بر

 

خاک

 

یکی ترنج

 

۳

 

تو

 

رنج کشیدی

 

با رنگ های پریده

 

ترنج کشیدی