راديومانيا

سرود ستایش (تیر)
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٢:٤٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٤/۱٤
 

از کمان رها شدیم

از گمان نیز

که طلایه دار فصل آتش

- توان بازوان آرش -

دلالتمان فرمود

 

از کمان رها شدیم

تا خیا ل محا ل افراسیاب بد سگا ل  را

تباه کنیم

 

از گمان رها شدیم

و بلاغت نگاهمان را

به نگاهبانی درخت بارآور باورها

گماشتیم

زیراک

           تیر ماهان ، برگ زرین ، کیمیای زر شود۱

 

پس می ستاییم تو را

ای تیر    ای عطارد

که روشنی و روشنان را     که قلم را

پاس می داری

 

پس می ستاییم تو را

ای تیر    ای تشتر

که دیو خشکی را می هراسانی

و  رودهای ما را

به دریا می رسانی

 

۱- این مصرع از ناصر خسرو است