راديومانيا

تا صبح
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۸:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/٧/٧
 

تاصبح

        ستاره ریخته پر تا صبح

از شب

مانده دو دانگ کمتر تا صبح

شهر است و یکی دو پلک در تب از شب

ماییم و یکی دو بیت دیگر تا صبح