راديومانيا

چهارشنبه سوزی
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۱٢/٢٦
 

می سوزد دل ما

که هول صدا
سوزانده است
فال حافظ را

و سوزانده است
قصه ها را
قاشق زنی را
فالگوش را

که هول صدا
سوزانده است
آتش را

می سوزد دل ما