راديومانيا

رفت که رفت
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٢/۱٩
 

پرنده ی زرد

که می رفت

مادر مجید اصغری را با خودش برد

 

و مجید اصغری

قفس ما را ندیده بود

که پرنده ی آبی

تنها مانده

 

و پرنده ی آبی جیغ نمی زند

و مجید اصغری گریه نمی کند

فقط پیشانی ام را می بوسد

 

و نمی پرسد:

پرنده ی زرد

مرغ عشق نبود؟

 

چه بود . . .