راديومانيا

نمی توان از مرگ کریم امامی ننوشت
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٤/٢٦
 

زیرا در روزگاری که ترجمه حیثیتی مخدوش دارد ،  مرگ مترجمی چون کریم امامی چیزی بیش از یک فقدان است . پس باید نوشت :

مگر چند نفر دیگر مانده اند که مورد اعتماد باشند ؟