راديومانيا

بیایید بترسیم تا خوابمان نَبَرَد !
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٥/٦
 

دیدنِ دوباره ی کافکا ی سودربرگ در برنامه ی سینما ۴ غنیمتی بود . گفتگوی خانم فرشچی و آقای اسدی هم بدک نبود امّا نمی دانم چرا هیچ اشاره ای نشد به این که دکتر مورنائو (با بازی یان هُلم) یادآور سینماگر بزرگ دوران صامت و سازنده ی نوسفراتو و فاوست - فردریش ویلهلم مورنائو - است و تقابل او با کافکا ، تقابل معنی دار ادبیات و سینما در افشای ذاتِ هراسناک عصر ماست !

ο ο ο

دیشب ضیاءالدین ترابی تلفن کرد و گفت که گفتگوی من با سودابه امینی را ( که آخر هفته ی گذشته از رادیو فرهنگ پخش شد ) شنیده است . آقای ترابی معتقد است که من روغن داغ قضیه را زیاد کرده ام و نباید به سببِ وجهِ هراسناکِ شعر خانم امینی ، از شعریتِ کار های او دفاع می کردم . امّا من فکر می کنم حق داشته ام و باید بر اهمیتِ این درونمایه ، صحّه گذاشت . از سوی دیگر ، خانم امینی این وحشت را در قالب های کهن شعر فارسی به نمایش گذاشته است و چه خوب :

بریده گیسو برآید از غم که انتقام از زمان بگیرد

خطوط تلخش به سوگواری ز گریه ها ترجمان بگیرد

..

شمار دیگر اگر برآید زبان از آتش فرا بگیرد

که روح ویران نمی هراسد مگر از آتش زبان بگیرد

..

به قعر دریا درون شیشه اسیر زندان دیو ماندم

بیا و انگشتری بیاور که جادوی از زنان بگیرد

ο ο ο

بعدالتحریر : فردا شب هم یکی از نمونه های عالی سینمای پیام آور هراس ، قرار است از سینما ۴ پخش شود :

Blade Runner

از دستش ندهید !