راديومانيا

شعری از خوسه برگامین
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ۸:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٩/۱۱
 

برگی فقط
لرزشی فقط


بین سایه و سایه
خطی از آفتاب


خدنگ تاریک
مرغ سیاه تسخرزن
(خون بر منقارش
سکوت در صداش)


می پرد
از دل تو
و پیشکش می کند پاییز را
که
گل قرمز