راديومانيا

مرگِ بم
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٠/٦
 

ارکِ بم - شاهدِ دیرسالِ رنج ها ، زخم ها و اندوه هایِ پارسی - این بار طاقت نیاورد .

به ارکِ بم رفته بودید ؟ پژواکِ قرن ها فریادِ خشم و ناله های عزا در ذهن شما

می پیچید . ارکِ بم ، نگاهی نگران بود بر تقدیر پارسیان .

امّا اکنون ارکِ بم فرو ریخته . . . او تابِ شنیدنِ آه های از آوار گریخته ی شهری

خاک شده را ندارد و اندوه گسارانه با مردان و زنانِ زیرِ آوار ، می میرد .

درود بر غیرتِ تو ، ای ارک !