راديومانيا

م.آزاد (۱۳۸۴ - ۱۳۱۲)
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٢
 

 

به امیدها نشستیم و به یادها شکفتیم

در آن سیاه منزل

به هزار وعده ماندیم

به یک فریب خفتیم

 .   .   .