راديومانيا

میدان رسالت
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٩:۳۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۱٠
 

تا خالی نباشد
زمهریر خیابان های شب
می رسند رسولان پاره پوش
و جایی در متن پیاده رو
می خوابند
بر صفحه های حوادث
و با خیال های ما
کم رنگ می شوند کم رنگ تر
و به گاه گرگ و میش
واژه واژه
خبر می شوند
تا صفحه های حوادث
خالی نباشد