راديومانيا

عاشقی
نویسنده : احمد نادمی - ساعت ٩:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٢۸
 

 شاملو نوشته :

سلاخی می گریست

 

به قناری ِ کوچکی

دل باخته بود

 ضیاءالدین ترابی می گفت : « اگر شاملو گفته بود سلّاخی که به قناری کوچکی دل باخته بود می گریست ، شعر اتفاق نیفتاده بود . این جا به جایی مختصر عبارات ، کار بزرگی انجام داده است ... »

کریم قنبری - که تازه رسیده بود - مسیر بحث را عوض کرد : « خودم از شاملو شنیدم که منظور از قناری همان چنگک قصّاب هاست . در حقیقت ، شاعر نگاه طنزآلودی به رفتارهای معیشتی در یک جامعه ی سرشار از خشونت دارد و از سطح رمانتیسم فاصله می گیرد ...»

یکی گفت : « قناره به معنای چنگک است نه قناری ! »

قنبری جواب داد : « به فرهنگ لغت رجوع کن ! »

و بحث بالا گرفت

 

. . . به من گفت : « چیزی نمی گویی ؟ »

داشتم به دل باختگی سلّاخ ها فکر می کردم و حرفم نمی آمد . . .