سه هایکو از بوریووی بوکوا (شاعری از کرواسی)

۱

حشره ای

بر سرانگشتِ دختر

نگاهش به دنبالِ من

۲

زنبق ِ آبی

در آفتاب و مانداب

سنجاقک    در پرواز

۳

رها در باد

پشه ای پرواز می کند

در منقار ِ پرستو

/ 3 نظر / 19 بازدید
آریا

آخری رو دوست داشتم زياد....! در منقار پرستو.. واقعا مهيب بود... مثل يک مرداب در بر می گيره.. خوش سليق گی کردی مثل هميشه.. راستي بابت فيلم نگار... ممنون.