سرگردانی

تا به حال با گزینه ای روبرو شده ای که معنایش روزها درگیرت کرده باشد ،گزینه ای مانند این بیت :
مسلمانان ، مسلمانان ،مسلمانی ز سر گیرید
که کفر از شرم یار من مسلمان وار می آید . . .

/ 0 نظر / 13 بازدید