امروز ، روز کارگر بود

از رادیو زنگ زدند که « شعری برای میلاد پیامبر (ص ) بخوان » گفتم از خمسه ی

نظامی استفاده کنید مناسبتر است ، و گفتم می توانید از کتاب های علیرضا قزوه

هم استفاده کنید . گفتند « از خودت چی ؟ » آن حدیث معروف را که حضرت بر بازوی

کارگر بوسه می زنند در خاطرم بود . به کارشان نمی آمد ، برای برنامه های روز میلاد

 متریال می خواستند . قطع که کردند یاد شعری از برتولت برشت افتادم که مدت ها

پیش از انگلیسی ترجمه کرده بودم . به دوستم ، علی عبداللهی زنگ زدم مجموعه ی

شعر های برشت را به زبان آلمانی دارد . نبود تا ترجمه ام را برایش بخوانم . پس برای

تو می نویسم  تا چه در نظر آید :

پرسش های یک کارگر اهل مطالعه

تیبس *ِ هفت دروازه را چه کسانی بنیان نهادند ؟

کتاب ها می گویند پادشاهان .

یعنی پادشاهان تخته سنگ های بزرگ را روی هم گذاشتند ؟

و بابل را ، که بارها ویران شد ،

چه کسانی بارها و بارها آباد کردند ؟

در کدام خانه ی مطلای لیما ،

معمارش ساکن شد ؟

در غروبی که آخرین آجر دیوار چین چیده شد ،

دیوارسازان کجا رفتند ؟

رم معظّم را طاق های نصرت انباشته .

چه کسانی آنها را برافراشته اند ؟

قیصرها بر چه کسانی نصرت یافتند ؟

بیزانس که بسیار در ترانه ها ستایش شده ،

همه ی ساکنانش در قصر زندگی می کردند ؟

حتی در آتلانتیس افسانه ای ،

شبی که اقیانوس بلعیدش ،

مغروقان همچنان سر برده ها داد می کشیدند .

اسکندر جوان ، هند را تسخیر کرد .

کسی همراهش نبود ؟

قیصر، گال ها را در هم کوبید .

حتی یک آشپز هم همراهش نبود ؟

فیلیپ ، شاه اسپانیا ، ناوگانش که غرق شد گریست .

فقط او بود که گریه کرد ؟

فردریک دوم ، جنگ های هفت ساله را بُرد .

کس دیگری هم با او پیروز شد ؟

 

هر صفحه ، یک پیروزی .

ضیافت این پیروزی ها را چه کسانی سامان داده اند ؟

هر ده سال ، یک بزرگمرد .

چه کسانی هزینه اش را پرداخته اند ؟

 

شهرت های بسیار

پرسش های بسیار .

(* : تیبس را در فارسی « تب » هم نوشته اند )

/ 2 نظر / 14 بازدید
soheila

سلام دوست عزيز ، انصافن شعرهای برشت مثل تئاترش جالبه . . .

Enkratic

بينهايت زيبا بود ... يادم باشه روی برد دانشکده بنويسم .... اين برتولت برشت يک دیالوگ واره داره به نام The Days Of The Commune ... مضمونش همين کار و کارگر است ... به بيانی اعجاب آور ...