توماس ترانسترومر درگذشت

از ترانسترومر دو شعر ترجمه کرده ام که یکی در همشهری داستان(ویژه شب یلدا) منتشر شد: 

 

"از مارس 1979"

 

دلزده از هر که می آید با کلمات،  

کلماتی فارغ از سخن 

راهم را به سوی جزیره ی برفپوش 

می گشایم 

زمین بکر کلمه ای ندارد 

اوراق نا نوشته در هر سوی منتشر است 

پا جای پای آهوی کوهی می گذارم 

در برف 

سخنی فارغ از واژه ها 

 

شعر دیگر در جام جم چاپ شد، پیوست به چند سطری که در معرفی او نوشتم. بهانه برنده شدن ترانسترومر بود در نوبل ادبی! 


شعر "چشم انداز خورشیدها" :

 

خورشید از پشت خانه بیرون مى آید 

می ایستد وسط خیابان 

و باد سرخش را بر ما می دمد

 

باید ترکت کنم اینسبروک 

 

فردا را اما 

خورشیدی گداخته است 

در جنگل نیمه جان خاکستری 

 

آنجا که باید نانی درآوریم و 

جانی به در بریم 

 

 


/ 0 نظر / 200 بازدید