سرود سرد

(۱)

برفینه را برای ابر آفریدی و
سبزینه را برای درخت
شادا شیدایی ات خدا!

(۲)

سپیداسپید
بیا و پاروکن
برفهای نیامده را

(۳)

باشد که باشید
تا رنگ ها نمیرند
ای کاجهای کجا!

(۴)

حرف می بارد حرف
از ابرهای زمستان
کلمه می روید باز
در آغاز

(۵)

شال و کلاه می کنیم
و می خندانیم شما را
ما
مترسک های سرما

(۶)

چه گرم کرده اند
تنور سرما را
آدم برفی ها

(۷)

آن اسب سپید
در دشت برفپوش
عقل سرخ ماست

(۸)

بگذار این بار
کلاغها
بر خطوط حامل
تقطیع شوند
...
سرود سرد

/ 2 نظر / 13 بازدید
soheila

مرسی!

داود

سردمون شد!