Don't Cry for Me Argentina

دیگر چیزی برای باختن نمانده است . . .

/ 10 نظر / 16 بازدید
م ر ت

هرچی شما بفرماييد ما هم همان را عرض می کنيم!

محمود سنجری سینا

دیگر برای باختن چیزی نمانده است وز آنچه تقدیر است پرهیزی نمانده است

حميدرضاشکارسری

سلام و احترام راستی راستی چيزی نمانده است ؟ خودمان ؟؟ ( اگر تا به حال چيزی ازمان مانده باشد ) کجايی سید ؟ با هیزم تر ما چه می کنی ؟ شنيده ايم که سلام مستحب است و ...

محسن

سلام احمد آقا،هرچند باهات قهرم(چرا کامنت قبليم رو پاک کردی؟)ولی اين تصوير خيلی باحاله!

soheila

Don't cry for me Argentina The truth is I never left you All through my wild days My mad existence I kept my promise Don't keep your distance

خط ميخی

اولين بار نيست که اسم راديو مانيا رو می خونم اما اولين بار بود امشب که کنجکاو شدم بيام سلام به نظر مياد اون شاعر فقير خيلی هم فقير نيست چون حداقل اون چيزايی رو که دوست داره داره چقدر بد نظر دادم فهميدم کل وب رو نگاه کردم و خوب... خب منم زياد حرف ميزنم

داود

سلام خوش می گذره اين موج سواری؟!