# شعر

روایت سید احمد نادمی از مرثیه ای که سید حسن حسینی برای قیصر امین پور می نویسد:

(وقتی که خاک  رازهای ما را می فهمد  و باد  افشاگری ست بی پروا  پاییز  ناگزیر می شود  و نیستی را می نویسی لبخند) نذر لبخند ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 7 بازدید

قانا

پیامبر لال می خواند غزل غزل هایش را   پیامبر به آتش می سپارد مزامیرش را   عصای معجزه اش عاجز پیامبر می شکند کنار نعش کودکان قانا
/ 14 نظر / 6 بازدید