# شعر

روایت سید احمد نادمی از مرثیه ای که سید حسن حسینی برای قیصر امین پور می نویسد:

(وقتی که خاک  رازهای ما را می فهمد  و باد  افشاگری ست بی پروا  پاییز  ناگزیر می شود  و نیستی را می نویسی لبخند) نذر لبخند ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 50 بازدید