چهل و هشت

پیاده می آمدم اگر

گم می شدم در مرگزایی های زمان

 

خیال برم داشت و

به خواب شما آورد

/ 1 نظر / 3 بازدید
زاد

سلام سید خیال برم داشت و به بیداری شما آورد شما خوبید مشتاق دیداریم